Magma Human Capital Management

Magma HCM HCM je moderní informační systém určený k efektivnímu řízení lidského kapitálu – nejcennějšího kapitálu každé organizace.

Poskytuje softwarovou podporu činnostem, které útvary řízení lidských zdrojů a manažeři v rámci zvolené strategie podniku zabezpečují.

Více o Magma HCM

 
REFERENCE
Reference Obrázek

Magma HCM podporuje komplexně procesy řízení lidských zdrojů. Aplikace je plně integrovaná do systému přísných bezpečnostních politik banky.

Prima Banka Slovensko, a. s.
Další reference
 

Popis řešení

Magma HCM je personální a mzdový informační systém fungující v souladu s českou i slovenskou legislativou.

Díky své funkcionalitě, vlastnostem a schopnostem se dokáže přizpůsobit potřebám jak podniků různých velikostí a zaměření, tak institucí či úřadů. Každá licence obsahuje kompletní funkcionalitu. Zákazník tak dostává vše, co ke své práci potřebuje, a to bez jakéhokoliv dalšího navyšovaní nákladů.

V systému je možné samostatně zpracovávat agendu pro více účetních subjektů, což optimalizuje cenu pro skupinu firem. Systém má kromě české verze i slovenskou a anglickou jazykovou mutaci.

Leták ke stažení

Procesní schéma
Procesní schéma fungování systému Magma HCM
 

Personální administrativa

Představuje základní část systému, která je nezbytná pro všechny ostatní oblasti. Obsahuje základní personální evidence o zaměstnancích: od osobních údajů, přes úplnou evidenci všech aspektů pracovního poměru, až po začlenění v rámci struktury firmy. Poskytuje také funkcionalitu, která v souladu s legislativou i zažitými firemními zvyklostmi zajistí účelné a automatizované zpracování administrativy. Za oblast lidských zdrojů poskytuje potřebné přehledy a podklady firemnímu controllingu. Personalistika pracuje v reálném čase, je nezávislá na stavu zpracování mezd. Umožňuje online, nebo dokonce v předstihu, reagovat na události či změny a včas připravit podklady pro mzdy.

Výpočet mezd, platů a odměňování

Poskytuje bohatou funkcionalitu pro komplexní zpracování mezd a všechny potřebné výstupy pro příslušné organizace: ČSSZ, zdravotní pojišťovny, penzijní připojištění, finanční úřad, banky, statistiky. Pro automatické zpracování všech relevantních operací – kontroly výpočtů, zadaných hodnot, úplnosti dat apod. - má zabudovány potřebné mechanismy. Spolupracuje s externími systémy – docházka, stravovací a výrobní systémy a další. Umožňuje individuální zpracování i hromadné operace. Po každé provedené operaci je uživateli okamžitě k dispozici výsledek. Samozřejmostí je automatické zaúčtování mezd prováděné podle nastavených předkontací a příprava účetního dokladu pro libovolný účetní systém.

Řídící moduly

Pomocí Magma HCM lze popsat organizaci a kategorizovat zaměstnance podle interních potřeb v návaznosti na oficiální statistiky (např. CZ ISCO) i definovat pracovní pozice. Mnoho evidenčních i vyhodnocovacích činností je automatizováno, například zadávání požadavků na výběrová řízení, převzetí úspěšného uchazeče do evidence zaměstnanců, vyhodnocování neshod mezi požadavky pracovní pozice a jejich plněním ze strany zaměstnance nebo přenos výsledků hodnotících procesů do odměňování.

Kontrolní výstupy a sestavy

Kontrolní výstupy a sestavy jsou výkonným nástrojem přípravy podkladů pro controlling, strategické i operativní rozhodování. Obsahují například analýzu pracovních míst, plánování personálních nákladů, plánování vzdělávání a rozvoje, kontroly splnění požadavků BOZP, sociální programy, sledování a vyhodnocování pracovních charakteristik zaměstnanců apod.

Magma portál a workflow

Spojuje funkční vlastnosti aplikace Microsoft SharePoint a informační potenciál systému Magma HCM. Vstup do personálního a mzdového systému je zpravidla vyhrazen pro úzký okruh uživatelů z HR oddělení, ale mnohé informace a výstupy je třeba sdílet. Přirozeným řešením pro sdílení je firemní portál SharePoint – jedno místo pro zprostředkování a vyhledání potřebných údajů.

Propojení technologie SharePoint rozšířené o Nintex Workflow s personálním systémem Magma HCM poskytuje nástroj na zjednodušení administrace HR procesů při zachování úplné kontroly útvarem řízení lidského kapitálu.

Magma HCM nabízí podporu především v následujících oblastech:
 • tvorba podnikové architektury
 • vybavení podniku lidskými zdroji
 • organizační a personální rozvoj
 • řízení výkonu a motivační systém
 • tvorba pracovního klimatu
 • personální evidence a administrativa
 

Přínosy a výhody

Přínosy
 • Okamžitá dostupnost analytických informací z oblasti HCM ve formě přehledných reportů
 • Jednoduchá evidence a dokladování zabezpečení požadavků ISO a jiných norem
 • Praktické propojení hodnocení zaměstnanců se systémem odměňování
 • Snadné plánování a analýzy personálních nákladů včetně vyhodnocování účelnosti a efektivity jejich vynakládání
 • Přehledné výstupy, konsolidované účetní doklady, rekapitulace mzdových nákladů
 • Zjednodušení a zautomatizování administrativních činností, zvýšení produktivity práce ve správě a řízení lidských zdrojů
 • Všechny údaje na jednom místě, snížení chybovosti
Výhody
 • Dlouholetý kontinuální vývoj systému, na trhu je vždy jen jediná aktuální verze
 • Stabilizovaný vývojový tým disponuje komplexní znalostí vývojového prostředí
 • Rozvoj systému podle vývojových trendů v personální oblasti
 • Flexibilní zlepšování funkcionality podle potřeb uživatelů
 • Praxí ověřený spolehlivý provoz v podnikatelských subjektech různého typu
 • Jednoduchá administrace a správa aplikace, nenáročná parametrizace
 • Množství relevantních standardních sestav a výstupů, jednoduchá tvorba vlastních sestav
 • Integrace modulů, jediná údajová základna
 • Intuitivní ovládání, uživatelsky příjemné prostředí
 

Reference

Prima Banka Slovensko, a. s.
Prima Banka Slovensko, a. s.
Magma HCM podporuje komplexně procesy řízení lidských zdrojů. Aplikace je plně integrovaná do systému přísných bezpečnostních politik banky.
Donghee Czech, s. r. o.
Donghee Czech, s. r. o.
V automobilové výrobě Magma HCM řeší vzdělávaní zaměstnanců, evidenci výběrových řízení a uchazečů o zaměstnání. Byl rozšířen i na mzdy a veškerou personální administrativu.
Leaf Slovakia, s. r. o.
Leaf Slovakia, s. r. o.
V nově vybudovaném výrobním závodě cukrovinek v Levicích Magma HCM plně respektuje domácí legislativu a současně reflektuje náročné požadavky controllingu mateřské firmy.
Těšínské jatky, s. r. o.
Těšínské jatky, s. r. o.
IS MAGMA HCM řeší pro významného producenta masa a masných výrobků procesy zpracování mezd a personální administrativy včetně kontroly zákonem vyžadovaných prověrek a lékařských prohlídek.
Nové Město na Moravě
Město Nové Město na Moravě
Zákazník kladl při dodávce personálního a mzdového systému důraz zejména na vnitřní integraci úřadu a zefektivnění provozu Městského úřadu i podřízených organizací.
SES, a. s.
SES, a. s.
Výrobce parních kotlů zaměstnává 2200 zaměstnanců. Příchodem nového, moderního řešení Magma HCM nastala razantní inovace v rychlosti zpracování údajů a procesů v řídící personalistice.
PPS Group, a. s., Detva
PPS Group, a. s., Detva
Strojírenské společnosti se 1400 zaměstnanci umožnila Magma HCM zvládnout mzdovou problematiku směnného provozu vč. hodnotícího systému pro výrobní dělníky s vazbou na mzdy.
Žilinský samosprávný kraj
Žilinský samosprávný kraj
IS Magma HCM je provozován pro samotný úřad a řadu zařízení v jeho působnosti, tedy organizací z oblasti školství, kultury a sociálních služeb.
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
IS Magma HCM řeší personální administrativu a mzdovou agendu lékařů, zdravotních sester a ostatních zaměstnanců v zdravotnictví se všemi specifikami odměňování každé skupiny.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)
IS Magma HCM zabezpečuje veškerou personální a mzdovou agendu pro všechny zaměstnance hydrometeorologického ústavu, včetně více než 1000 pozorovatelů v celé SR.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IS Magma HCM zajišťuje personální a mzdovou agendu pro zaměstnance v státní službě podle zvláštních předpisů a poskytuje podporu pro personální řídící a plánovací procesy ministerstva.
Mazars Slovensko, s. r. o.
Mazars Slovensko, s. r. o.
Nadnárodní společnost působící v oblasti poskytování auditorských, účetních a poradenských služeb používá IS Magma HCM pro poskytování služeb mzdového účetnictví svým zákazníkům.
 

O nás

AutoCont je českou soukromou společností, která v oblasti dodávek zboží, služeb a řešení na poli informačních a komunikačních technologií úspěšně působí přes 20 let. Hlavními činnostmi v oblasti podnikových aplikací a služeb jsou implementace, podpora a rozvoj podnikových informačních systémů.

Portfolio našich řešení je široké a zahrnuje komplexní ekonomické podnikové systémy ERP, systémy pro řízení vztahů CRM, řešení pro podporu řízení projektů a portfolií, personální systémy, aplikace pro kolektivní spolupráci, organizaci práce, komunikaci a manažerské informační systémy.

Hlavní cíl našich zákazníků je vždy stejný – dosáhnout automatizací procesů vyšší efektivity, úspory nákladů a vyšších výnosů. Naším úkolem je navrhnout optimální řešení v podobě informačního systému a metodiky práce a uvést je v život.

Projektoví manažeři, programátoři i konzultanti IS Magma HCM tvoří sehraný tým s bohatými zkušenostmi získanými při mnoha implementacích a dlouholetým provozováním systému. Důvěrně znají problematiku řízení lidských zdrojů realizovanou v různých podmínkách. V nich denně žijí se svými zákazníky, pozorně naslouchají, analyzují potřeby a podněty uživatelů a managementu. Na základě zkušeností jsou schopni předvídat, aplikovat poznatky získané v praxi, usměrnit postupy a procesy.

Více informací o nabídce společnosti AutoCont v oblasti podnikových aplikací a služeb naleznete ZDE.

AutoCont CZ Microsoft Partner
 

Kontakt

AutoCont CZ a.s.
divize Podnikové aplikace a služby
Praha
Líbalova 1/2348, 140 00 Praha 4
tel.: +420 251 022 758 mapa
Brno
Sochorova 23, 616 00 Brno
tel.: +420 596 254 015 mapa
Teplice
U Nádraží 3, 415 01 Teplice
tel.: +420 910 974 075 mapa
Kontaktní formulář
Jméno:
Telefon:
Firma:
E-mail:
Vzkaz: